Chief-Luthuli

Kò imen an gen yon kapasite enòm pou adapte a sikonstans difisil. M reyalize yon moun ka andire ensipòtab yo si l ka kenbe lespri l djanm, menm lè kò a ap pase tray.  Konviksyon fèm se sekrè pou w siviv privasyon. Lespri w ka fò, menm lè vant ou vid

Chief Luthuli

PREZIDAN KONGRÈ NASYONAL AFRIKEN AN 1952