Emeline Michel

On jou Mwen ri on jou M kriye, konsa lavi m ap deplwaye. Genyen rezon pou m ta plenyen men pito M konte tout sa M genyen. Dèfwa M bite, M degrigole men lè M tonbe M toujou leve sou de pye mwen ki pote mwen kote tout sous dlo yo ap koule.

Emeline Michel

Chantè