Vaz

/ vaz /

non

  1. yon resipyan an vè oswa lòt materyèl ki ka sèvi divès fonksyon tankou, dekorasyon, pote plant oswa tranpe rad.
    ‘Se Jakmèl wi li jwenn bèl vaz sa yo machete
  2. resipyan ki sèvi pou moun fè bezwen fizyolojik yo aswè kote k pa gen twalèt ijyenik.
    ‘Fè bezwen nan vaz pa dwe alamòd toujou’