Lanmou

/ lan-mou /

non

  1. sakrifis pèsonèl yon moun fè pou byenèt yonlòt.
  2. afeksyon/adorasyon pwofon yon moun santi.
    ‘Lanmou mèt Alfons pou elèv li yo, fè l toujou rete aprè klas pou ede yo pi byen konprann leson yo’
  3. aktivite seksyèl.
    ‘Fè lanmou rezève a moun ki gen matirite e ki renmen younlòt’