Lidè

/ li-dè /

non

  1. moun ki devan, k ap gide ak dirije. yon reskonsab an chèf.
  2. ki an tèt yon gwoup kèlkonk tankou yon òganizasyon, peyi, eksetera.
    ‘Yon bon lidè toujou prè pou l sèvi ak enspire moun’

Sinonim: dirijan, gid