Oswa

/ o-swa /

konjonksyon

  1. itilize pou ofri yon chwa/altènatif.
    ‘‘Ou vle diri oswa mayi?’
  2. itilize pou demontre/konekte diferan posibilite.
    ‘Remèd sa a ka fè w pa manje oswa w pa dòmi’
  3.  itilize pou endike ekivalans, sibstitisyon oubyen konsekans.
    ‘Sispann manje twòp sèl oswa tansyon w ap monte’

Sinonim: osnon, oubyen, ou