/ pè /

adjektif

  1. yon santiman destabilizan e stresan lè g on danje, doulè oswa lapèn ki menase. menas la ka reyèl oswa imajinè.
  2. enkyetid ke yon bagay ou pa vle rive ka rive.
  3. ezite/refize fè yon bagay akoz de konsekans yo.
    ‘M pè pou m pa tonbe se sa k fè M pa janm aprann monte bekann’

Similè: terifye, perèz