Aji

/ a-ji /

vèb

  1. pase alaksyon. fè yon bagay.
  2. pran yon seri aksyon ak desizyon pou akonpli yon bagay.
    ‘Lè pou n te pale a pase deja, kounye a nou bezwen aji’
  3. fason yon moun konpòte l.
    ‘Misye te mal aji nan fèt la’

Similè: konpòtman, atitid