Brav

/ brav /

adjektif

  1. ki gen kran ak kouraj.
  2. prè pou fè fas a nenpòt sitiyasyon, defi, menas oswa danje san l pa montre l pè. 
  3. ki pa kite perèz anpeche l fè sa l bezwen.
    ‘Malèn brav anpil wi. Malgre chyen yo mechan li pase kanmenm pou l al nan mache’