Distrè

/ dis-trè /

adjektif

  1. ki pèdi konsantrasyon. ki pap prete atansyon.
  2. ki pa ka konsantre paske ide l sou yonlòt bagay.
    ‘Ou pa dwe distrè pandan w ap kondwi’

vèb

  1. pran plezi.
    ‘M pral distrè m aswè a nan yon fèt’
  2. anpeche w bay tout atansyon w a yon bagay.
    ‘Pa kite lajan distrè w lè w gen yon vizyon’

Sinonim: preyokipe, inatantif, vag