Eli

/ e-li /

vèb

  1. chwazi yon moun atravè yon pwosesis elektoral pou yon pòs.
    ‘Bon konprann pèp la te ede yo eli bon prezidan ak lòt politisyen ki te ede peyi a pwogrese’
  2. fè yon chwa. seleksyone pa vòt.
    ‘Komite a te pran tan avan l eli yon repranzantan’

non

  1. yon moun chwazi pou yon fonksyon spesyal/spesifik.
    ‘Janne se yon eli pou zòn sid la’

Sinonim: chwazi seleksyone