Ge

/ ge /

adjektif

  1. ki ekstènize lajwa ak enèji. 
  2. ki sou plezi. kè kontan.
  3. yon kè kontan ki ekstènize/eksprime avèk anpil enèji.
    ‘Simòn ge tankou yon pipirit jodi a, li fè tout jounen an ap ponpe nan lakou a’

Sinonim: gete, jwa