Rejim

/ re-jim /

non

  1. jan de manje yon gwoup moun/bèt manje tout tan.
  2. kantite ak kalite manje konsome pou yon rezon spesyal. li ka pou sante, pedi oswa pran pwa.
    ‘Doktè oblije mete l sou rejim akoz li dyabetik’
  3. chwa ak fason w manje.
  4. nan sans politik: yon administrasyon ki sou pouvwa. yon peryòd pandan yon gouvènman/sistèm an patikilye t ap dirije.
    ‘Rejim Divalyeris la te dire lontan nan peyi a’

Sinonim: dyèt