Sa k Teknoloji a?

Èske w konn definisyon Teknoloji? Èske w konprann sa teknoloji ye? Majorite moun lè yo tande teknoloji yo panse a òdinatè, telefòn ak tablèt.  Men teknoloji plis ke bagay sa yo. E gen plizyè kategori/tip teknoloji. Tankou teknoloji medikal, agrikòl/pwodwi, konstriksyon, edikasyonèl e latriye.

Sak k Teknoloji a

Men kèk definisyon teknoloji pou ede w pi byen konprann sa teknoloji ye.

  1. Teknoloji se branch konesans ki gen pou wè ak jeni ak syans aplikab. 

  2. Devlopman machin ak ekipman apati de konesans syantifik. 

  3. Aplikasyon konesans syantifik pou rezon pratik. Espesyalman nan endistri.

Definisyon jeneral e senp lan se: syans/konesans ki aplike pou solisyone pwoblèm oswa syans/konesans ki itilize pou envante zouti k pou itil moun.

Pwochèn fwa w tande mo teknoloji a, panse a lòt teknoloji yo e kòman yo ka ede transfòme lavi nan peyi nou.