Spirityèl

/ spi-ri-tyèl /

adjektif

  1. ki gen pou wè a espri ak nanm moun. bagay relijye entanjib.
  2. ki gen rapò a kwayans relijye ak relijyon.
    ‘Priyè se pa sèl aktivite spirityèl yon kretyen ka fè’

Similè: selès, selestyal