Ankourajman

/ an-kou-raj-man /

non

  1. pawòl, aksyon oswa jès ki bay espwa.
    ‘Timoun piti bezwen anpil ankourajman nan men paran yo’
  2. ede/pèswade yon moun fè oswa kontinye yon bagay.
  3. efò pou ede devlopman/avansman yon bagay.
    ‘Timoun piti bezwen anpil ankourajman nan men paran yo’