Bagay

/ ba-gay /

non

  1. referans jeneral a yon objè, ide oswa sitiyasyon.
    ‘Gen de bagay se wè pou wè l pou ka byen konprann li’
  2. aktivite seksyèl.
    ‘Yo di l preferab pou tann ou marye avan w fè bagay
  3. yon objè ki pa spesifye. 
    ‘kote w jwenn bagay lou sa a?’