Cho

/ cho /

adjektif

  1. ki gen yon nivo chalè/tanperati ki wo.
    ‘Manje a rive lakay la tou cho’
  2. ki santi chalè.
    ‘Telman M cho andan chanm nan se pa de swe M pa swe’
  3. ki montre yon anvi ak anpil enterè. ki trè antouzyastik/eksite.
    ‘Depi se afè teknoloji, li cho ladan l’
  4.  

Similè: chofe, chalè