Nou

/ nou /

pwonon

  1. pwonon pèsonèl, pliryèl.
  2. itilize pou refere a plizyè moun e pafwa enkli moun k ap pale a.
  3. ki refere a tout moun an jeneral.
    ‘Nou kwè nan egalite pou tout sitwayen’
  4. itilize pou demontre posedans/bagay youn oswa plizyè moun.
    ‘Jaden nou byen wouze’

Kontraksyon: N