Oligachi

/ o-li-ga-chi /

non

  1. yon ti gwoup minoritè ki kontwole tout yon peyi, enstitisyon oswa òganizasyon.
  2. yon mòd/fòm gouvènans kote tout pouvwa a rete nan men yon ti gwoup moun.
    ‘Li agimante ke pi fò peyi gen yon fòm oligachi’