Senserite

/ sen-se-ri-te /

non

  1. eta reyèl, onèt e vrè. ki merite konfyans.
    ‘Edit kriye lè l li lèt la, paske l te santi senserite zanmi l lan atravè mo yo’
  2. san ipokrizi, manti ak desepsyon.
    ‘Lè w fè tout sa w ap fè a senserite nonsèlman moun ap fè w konfyans men l ap pi fasil pou jwenn siksè nan sa w ap fè a’

Similè: onètete, entegrite, verite, reyalite