Avwe

/ a-vwe /

vèb

  1. di yon bagay moun pa t konnen deja. fè moun konnen yon bagay ki te pase oswa fèt men yo pa t konnen.
    ‘Jinèt fè mari l kontan lè l avwe li pase egzamen an’
  2. admèt yon bagay.
    ‘Li avwe se li k te pran bonbon an’

Sinonim: konfese, revele, devwale, deklare