Louwe

/ lou-we /

vèb

  1. bay glwa ak lwanj/adorasyon pou yon èt siprèm. onore Bondye.
    ‘Pou sa Bondye fè pou mwen fòk mwen louwe L’
  2. pale byen de yon moun.
    ‘Tout moun ap louwe l pou bèl zèv li yo’

Sinonim: glorifye